Fitness FIVE pécs

Fitness 5 Pécs - slider

Házirend

HÁZIREND

Fitness five pécs

A Fitness 5 Pécs (továbbiakban: fitness terem) üzemeltetését a F5GYM Kft. (telephely: 7700 Mohács, Liszt F. u. 31.) végzi.

A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a klub biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

Az fitness terem házirendjében foglaltak a klub területén tartózkodó, továbbá a klub szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A fitness terem jelen házirendje minden vendég számára szabadon, a terem recepcióján elérhető és áttekinthető.

Ön, mint klubtagunk vagy képviselője kijelenti, hogy megfelelő egészségügyi állapotban van és a fitness teremben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, baleset esetén a terem személyzetét és vezetőségét felelősség nem terheli.

A fitness terem sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Hosszabbítás csak betegség esetén, igazolás ellenében lehetséges. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal, a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.

A havi bérlet a vásárlást követően 30 napig, a 10 alkalmas bérlet 45 napig érvényes.

A fitness terem minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy Bejelentkezési adatlapot (1. számú melléklet), melyben elfogadja a fitness terem házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

A fitness terem a vendégekről fényképes számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető, a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

A helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A fitness terem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A fitness terem területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A fitness terem üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen.

A teljes körű biztonság érdekében a fitness terem egész területén zártláncú megfigyelő rendszer működik.

A talált tárgyakat minden vendég fitness terem recepcióján köteles leadni.

A fitness terem használója nem sérthet meg hatályos jogszabályi előírásokat valamint a jelen házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával automatikusan elfogad.

A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni, ital csak zárható műanyag palackban vihető be. Étkezni kizárólag a recepció, büfé területén lehet.

A sportszolgáltatások igénybe vételekor a mobiltelefon használatát-a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

A klub szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít.

Az öltözőszekrények kulcsát minden vendég köteles a távozáskor a recepción sértetlenül leadni. Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción), 2500.- Ft kártérítéssel tartozik.

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, pulzusmérő, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni,a vendég ezekért anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

 

A Fitness területén tilos:

 • A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni
 • A dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • Olyan tevékenység folytatása, amely a fitness terem szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • Minden, másokat-erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó-zavaró tevékenység
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés,
 • Bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital bevitele
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • Kép-és hangrögzítő berendezés használata
 • Politikai tevékenység folytatása
 • Bármilyen állat bevitele 

A fitness terem üzemeltetője fenntartja a jogot a klub egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A fitness terem üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A fitness terem egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.

NYITVATARTÁS

A fitness terem sport és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.

Ünnepnapokon: az előre meghirdetett rend szerint

A fitneszklub szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
A fitneszklub sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetők igénybe.
Üzemeltető fenntartja a jogot az átmeneti bezárásra technikai hibából eredő vagy karbantartás miatti áram/víz kimaradás esetére, illetve olyan vis major esetén, amely veszélyezteti a biztonságos üzemeltetést. Az előre látható bezárásokról Üzemeltető online felületein, illetve a fitneszklubban tájékoztatja a vendégeket.

A fitness terem nyitva tartási rendje:

 • Hétfő06:00 - 22:00
 • Kedd06:00 - 22:00
 • Szerda06:00 - 22:00
 • Csütörtök06:00 - 22:00
 • Péntek06:00 - 22:00
 • Szombat08:00 - 20:00
 • Vasárnap08:00 - 20:00

ÖLTÖZŐ HASZNÁLAT

Az öltözőben és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

 A fitneszklubban csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve bizonyos, holisztikus csoportos órákon kívül, mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. 
A fitneszklub a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. Az öltözőszekrények a fitneszklubban való tartózkodás ideje alatt használhatóak. 
Az öltözőszekrények zárása és nyitása a lakattal történik. 
Távozáskor a Vendég köteles az öltözőszekrényeket nyitva és üresen hagyni. A zárva hagyott öltöző szekrényeket Üzemeltető minden este/éjjel felnyitja és kiüríti. A zárt öltözőkben talált tárgyak egy hétig átvehetők a recepción. A területeken, az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. 

Egy darab vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák kivitele a fitneszklub területéről tilos. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. 

A higiénikus környezet megőrzése érdekében a törölköző használata kötelező a fitneszklub területén. 

Távozás után a szekrényekben szemetet hagyni tilos.

Fitness terem használata

14 éven aluli gyermek szülői felügyelettel sem tartózkodhat a fitness kondi teremi részén.

A fitness terembe csak megfelelő sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. A fitness terem területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.

A higiénia és a kellemes környezet megőrzése érdekében kérjük, használjanak törölközőt és használat után fertőtlenítsék a gépeket ,egyéb használati tárgyakat és használják szemétkosarakat.

A gépek és eszközök használatát követően a gépeket alaphelyzetbe visszaállítva, az eszközöket rendszeresített tároló helyükre visszahelyezve köteles hátrahagyni.

Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyére visszatenni.

A súlyzókat a padlóra ledobni szigorúan tilos.

Szauna

A szauna esetén jelen Házirend ismételten és kifejezetten rögzíti, hogy az kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban, saját felelősségre vehető igénybe. A szauna kizárólag törölköző és arra alkalmas – természet és szauna barát – papucs használata mellett vehető igénybe. A szauna padokra papuccsal fellépni tilos. A szaunában illóolaj nem használható. A szaunát minden szolgáltatást igénybe vevő személy köteles rendeltetésének megfelelően használni. Fertőző betegek a szaunát nem látogathatják. A szauna használat során minden vendégnek figyelemmel kell lennie saját állapotára, tűrőképességére. A szauna használata során a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek mások testi épségére és egészségi állapotára figyelemmel lenni, azt nem veszélyeztetve használni. A vészcsengő kizárólag indokolt esetben használható. Szaunalepedő bérlésére a recepción van lehetőség!

A szauna területén a kihelyezett szabályok érvényesek!

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

Amennyiben a fitneszklub területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó használó/vendég a klubban tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel készüljön, és ahhoz, hogy az így készült felvételeket az üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli korlátozás mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználja. E körben üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon nyilvánossághoz közvetítse, ideértve, hogy a felvételeket egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenértéket a rendezvényen tartózkodó használókat, vendégeket nem illeti meg, azt nem igényel, a helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond.  

Záró rendelkezések

Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A fitneszklub területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A fitneszklub szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe! 
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő, kulturálatlan viselkedés, magatartás, mindenfajta erőszakos megnyilvánulás, viselkedés, a személyzettel szembeni tiszteletlenség végleges kitiltást von maga után!

A fitneszklub nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel. A fitneszklub területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a fitneszklub szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.  

E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A házirend nem ismerete nem mentesít annak betartása alól!

fitness